Club-API

Een positief, veilig en open klimaat is belangrijk in onze sportclub. Het is dan ook belangrijk om binnende club aandacht te hebben voor een cultuur van openheid waar iedereen het gevoel heeft om
moeilijke situaties of incidenten van grensoverschrijdend gedrag te kunnen melden.

De Club-API speelt heeft hierin een belangrijke rol.
Een Aanspreekpersoon Integriteit binnen een sportclub (Club-API) is een aanspreekpunt waar sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Binnen KWC Sport na Arbeid vzw zijn als club-API aangesteld:

An Bondue

Philippe Geldof